เรียน ท่านสมาชิกเว็บบอร์ดไอ-โมบาย


ทางเว็บไซต์ ไอ-โมบายขอแจ้งยกเลิก การใช้งานเว็บบอร์ดซึ่งเป็น 1 ในช่องทางติดต่อสอบถามรายละเอียด และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไอ-โมบาย
โดยขอแจ้งเปลี่ยนแปลงช่องทางในการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
Call Center : 02-975-5555
Facebook Message :
ทางไอโมบายต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้